Informatie t.a.v. beslagen onder UWV

Informatie t.a.v. beslagen onder UWV

Partijen die zijn aangesloten bij de LVLB doen regelmatig vordering op uitkeringen van UWV op grond van art. 19 Invorderingswet. Vanaf 1 januari 2020 verstrekt het UWV informatie hierover op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk is. Dit komt doordat zij een ander betaalsysteem gaan gebruiken.

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2020 informeert het UWV alleen nog per uitkering. Als u vanaf dat moment voor meerdere personen een vordering op grond van artikel 19 van de Invorderingswet bij het UWV heeft ingediend, kunnen zij u dus niet mee rop totaalbasis inlichten over de betalingen, omdat zij alleen nog overzichten per uitkeringsgerechtigde maken en versturen.

Klik hier om de brief van het UWV in te zien.

Geef een reactie